Obtížné komunikační situace v profesním životě sestry

Místo konání: Zámek Slavkov – Austerlitz, Rubensův sál, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna
Termín konání: středa 12. 6. 2019

PROGRAM
8.30 – 9.00 h: Prezence, coffee break, přivítání účastníků zástupci města

9.00 – 13.00 h: Prezentace lektorů na uvedená témata

 • Mgr. Stanislav Loskot, MBA – základy efektivní komunikace, psychologie komunikace
 • Kateřina Hašová – problematika komunikace vedoucích sester s lékaři
 • Halina Musiolová – komunikace TOP management versus podřízené sestry
 • Martina Oborníková – komunikace s pacienty

Coffee break/občerstvení v průběhu přednášek

13.00 – 13.30 h: Diskuse, pozvání na IV. konferenci, závěr

PRO PŘIHLÁŠENÍ VYPLŇTE FORMULÁŘ NÍŽE

Uzávěrka přihlášek 7. 6. 2019

Celková cena činí 1 200 Kč (nejsme plátci DPH)

Lektorský tým:

 • Mgr. Stanislav Loskot, MBA – poradce pro komunikaci, psycholog, etoped
 • Mgr. Kateřina Hašová – vrchní sestra, Klinika hematoonkologie FN Ostrava a LF OU
 • Mgr. Halina Musiolová, MBA – náměstek pro ošetřovatelskou péči, Nemocnice Třinec
 • Bc. Martina Oborníková – vrchní sestra, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Jste srdečně zváni!
Za společnost Užívej života s.r.o.: Pavel Novotný a Stanislav Loskot, jednatelé

Závazná přihláška na odborný seminář „ Obtížné komunikační situace v profesním životě sestry“

  ÚDAJE O OBJEDNATELI

  ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVI

  DALŠÍ ÚČASTNÍK