Společnost Užívej života s.r.o. vznikla jako výsledek dlouhodobé spolupráce obou současných jednatelů v oblasti veřejné správy a zdravotnictví. Důvodem založení společnosti bylo mimo jiné i poskytnout organizacím a jeho managementu dlouhodobé zkušenosti ve vzdělávání a také v poskytování dalších služeb v oblasti péče o pacienty a získávání prostředků pro další zlepšení služeb.

Tato společnost úzce spolupracuje s Nadačním fondem Pavla Novotného, který se specializuje ve vybraných zdravotnických zařízení nacházejících se v Moravskoslezském kraji na péči o onkologické pacienty.

Naším cílem je organizování a pořádání tematických seminářů a konferencí na aktuální témata v oblasti péče o pacienty, řízení a vedení organizací včetně pořádání společenských akcí a teambuldingů.

Mgr. Stanislav Loskot, MBA


jednatel společnosti, lektor dalšího vzdělávání, konzultant, manažer pro VS ČR, pedagog

Pracoval na vedoucích pozicích středního a top managementu v privátním i veřejném sektoru, kde získal zkušeností s vedením organizace, řízením lidí, jejich motivací a hodnocením. Pracoval 6 let jako vedoucí odboru, 12 let jako tajemník/vedoucí úřadu, nyní 8 let jako poradce a lektor pro VS ČR. Pomáhá budovat týmy pro různé společnosti, zejména v oblasti managementu a kvality.

Prošel kurzy a dlouhodobými školeními na téma managementu, psychologie, komunikace, řízení lidských zdrojů a lektorských dovedností. V roce 2014 získal certifikát „Lektor dalšího vzdělávání“. V současné době se věnuje, kromě výše uvedených témat, Společenské odpovědnosti organizací, tvorbě personálních strategií a metodické podpoře v implementaci personálních procesů. V roce 2017 certifikát lektora „Profesní seniorita“. Jako lektor se zaměřuje na manažerské dovednosti, řízení lidských zdrojů (zejména nábor, výběr, adaptace a hodnocení zaměstnanců) a komunikační dovednosti. V oblasti zdravotnictví se zaměřuje na vzdělávání managementu ošetřovatelské péče.

Jako konzultant se zabývá dlouhodobou spoluprácí se společnostmi s cílem vytvořit efektivně fungující týmy. Podílí se na vypracování personálních strategií, zefektivnění personálních procesů, zavedení systému hodnocení zaměstnanců, zavedení modelů kvality a systemizací úřadů.Od roku 2015 je členem občanského sdružení Age management a externím pedagogem na Katedře managementu TU – VŠB Ostrava. Od roku 2016 působí jako externí pedagog na British Institute of Management pro oblast Corporate Management pro studijní obor MBA.

Od roku 2017 působí i jako lektor – specialista pro vzdělávání managementu v ošetřovatelské péči. Od prosince 2018 je jednatelem společnosti Užívej života s.r.o.

Mgr. Stanislav Loskot, MBA – jednatel
tel: +420 737 977 779
email: stanislav.loskot@uzivejzivota.cz

Ing. Pavel Novotný


jednatel společnosti, lektor, odborný konzultant a poradce, zakladatel nadačního fondu

Celkem 11 let pracoval na různých pozicích u Policie České republiky a to od policejního inspektora až po vrchního komisaře kanceláře náměstka krajského ředitele pro vnější službu. Po svém prvním vítězství nad zákeřnou nemocí se vrátil do veřejného sektoru a 7 let působil v pozici tajemníka Městského úřadu v Kravařích.  V roce 2016 založil Nadační fond Pavla Novotného, který se zaměřuje na pomoc onkologickým pacientům. Od té doby předává svoje zkušenosti při různých besedách a přednáškách dalším lidem.

Nadační fond založil společně se svou manželkou PharmDr. Miroslavou Novotnou a skvělým onkologem panem MUDr. Jaroslavem Hájkem, který mu zachránil život. Od roku 2009, kdy se stal onkologickým pacientem, se mu neuvěřitelně změnil život. Má za sebou do současné doby celkem 23 operací a v nemocnicích nebo zdravotnických zařízeních strávil necelých 13 měsíců. O založení nadačního fondu uvažoval od okamžiku, kdy jako onkologický pacient měl potřebu si s někým povykládat o svých potřebách a také po zjištění, že ne vždy jsou jednotlivé kliniky a oddělení vybaveny potřebným zařízením. Nadační fond se od doby svého vzniku neskutečně posunul vpřed a dynamicky se vyvíjí dál.

Pořádá různé konference, dny urologické prevence, preventivní akce, pořizuje a následně daruje zdravotnické vybavení nemocnicím, pořádá veřejné sbírky na pomoc nemocným pacientům a hlavně organizuje a řídí činnost necelých 60 dobrovolníků, kteří zpříjemňují život onkologickým pacientům během jejich pobytu ve smluvních zdravotnicích zařízeních. Kromě této činnosti pořádá fond různé besedy a přednášky a úzce spolupracuje se zdravotnickými zařízeními na jejich dalším rozvoji.

Pavel Novotný své bohaté lektorské zkušenosti předává studentům zdravotnických a dalších škol a také pořádá kurzy určené pro laickou a odbornou veřejnost. Od prosince 2018 je jednatelem společnosti Užívej života s.r.o.

Ing. Pavel Novotný – jednatel
tel: + 420 604 455 673
email: pavel.novotny@uzivejzivota.cz